Etusivu

Erilaisten ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus on ala, joka kuuluu tulevaisuuden nousijoiden joukkoon – yhteiskuntamme yhä teknistyessä ja yhä useampien palveluiden siirtyessä verkkoon luo tämä uudenlainen tilanne lisää tarvetta tällaisille palveluille. Myös opetusalalla on alettu käyttää yhä enemmän erilaisia ohjelmistoja opetuksen tukena sekä osana opetusta. Opetusohjelmistojen avulla on mahdollista esimerkiksi eriyttää opetusta siten, että edistyneemmät oppilaat saavat ohjelmistojen avulla lisätehtäviä ja heikommat oppilaat mahdollisuuden harjoitella lisää.
Tietoteknisellä palvelualalla tarjotaan monenlaisia palveluja monenlaisille asiakkaille. Automaattinen tietojenkäsitys, laskutukseen liittyvät laitteistokonsultoinnit sekä ohjelmistokonsultoinnit, ohjelmistojen suunnitteleminen sekä valmistaminen ja myöskin ohjelmistojen julkaisu, tietokonepalvelutoiminta, käsittelypalvelutoiminta, tietokantojen isännöiminen, konttorikoneiden korjaaminen, tietokoneiden korjaaminen, konttorikoneiden huoltaminen, tietokoneiden huoltaminen ja muut tietojenkäsittelyyn liittyvät palvelut ovat esimerkkejä siitä kuinka laaja-alaisesta alasta onkaan kyse.

Tällä alalla tarjotaan palveluja, jotka liittyvät sekä ohjelmien että ohjelmistojen kirjoittamiseen ja muuntamiseen. Ohjelmistoja ja ohjelmia myös testataan ja niiden käyttäjille tarjotaan laaja-alaisia tukipalveluja. Alalla suunnitellaan tietokonejärjestelmiä, joissa yhdistetään mielekkäällä tavalla sekä ohjelmisto-, laitteisto- että viestintäteknologiaa. Eräs tärkeä palvelumuoto on asiakkaiden tiloissa tarjottava tietokonesysteeminen käyttö sekä näiden systeeminen hallinta. Samantapaisia palveluja tarjotaan myös tietojenkäsittelylaitteiden osalta. Ala tarjoaa teknisiä palveluita sekä muita asiantuntijapalveluita, jotka liittyvät erilaisiin laitteistoihin sekä ohjelmistoihin. Näillä sivuilla keskitytään lähinnä tietoteknisten ohjelmien ja ohjelmistojen käyttöön opetuksen tukena – jos siis tällaiset mahdollisuudet kiinnostavat sinua, olet tullut oikeille sivuille.

Tietoa opetuskäytöstä

Erilaisten opetusohjelmien käytön tarjoamat mahdollisuudet on alettu havaita opetusalalla yhä paremmin – ohjelmia voidaan käyttää apuna esimerkiksi opetuksen eriyttämiseen. Tasoerot oppilaiden välillä ovat niin kovin suuret ja opettajan resurssit monesti riittämättömät tuntien riittävään eriyttämiseen – tässä erilaiset ohjelmat voivat tulla apuun- edistyneemmät oppilaat saavat ohjelmistojen avulla lisätehtäviä ja heikommat oppilaat mahdollisuuden harjoitella lisää. Ohjelmistot soveltuvat esimerkiksi matematiikan ja kielten opiskeluun ja niiden avulla on mahdollista opiskella myös omatoimisesti, mikä on erityisen hyvä asia, koska näin voidaan tukea myös oppilaan kotona opiskelua. Erilaisten ohjelmistojen kautta oppiminen voi tuntua oppilaista mielekkäämmältä kuin perinteinen kirjan ja kynän kanssa työskentely.

Toisinaan kuulee puhuttavan siitä, ettei ohjelmistoja haluta juurikaan opetuksessa käyttää, koska halutaan rajoittaa lasten ja nuorten ruutuaikaa. Ohjelmat ja ohjelmistot ovat kuitenkin nykyaikaa eikä niitä pitäisi täysin poissulkea myöskään opetuskäytöstä, vaan niitä pitäisi käyttää joko opetuksen tukena tai pienenä osana opetusta. On toki tärkeää huolehtia siitä, etteivät lapset ja nuoret vietä liikaa aikaa ruutua tuijottaen, mutta liiallisuuksiin ei tässäkään rajoittamisessa pidä mennä, koska tällöin voi jäädä hyödyntämättä monia tietotekniikan tarjoamia nykyaikaisia apukeinoja opettamiseen ja oppimiseen. Tästä voi olla hyötyä sekä opettajalle että oppilaalle. On alettu jopa puhua tietokoneavusteisesta opetuksesta sekä tietokoneavusteisista oppitunneista. Koska nykyajan yhteiskuntaa kuvaa hyvin käsite ”informaatiotulva”, tulee tämä tiedon tulva jollakin lailla ottaa haltuun myös opetuksessa. Nykyajan opetus onkin kovin haasteellista siitä huolimatta, että nykyaikana on saatavilla enemmän erilaisia apuvälineitä kuin koskaan aikaisemmin. Informaatiotulvan edessä uudeksi haasteeksi on tullut oppia suodattamaan tästä tiedosta tarpeellinen ja merkityksellinen tieto sekä suhtautumaan kaikkeen tietoon kriittisesti.

Tietokoneita voidaan käyttää opetuksen tukena esimerkiksi havainnollistamaan opetusta sekä lisäämään projektityöskentelymahdollisuuksia. Tietoteknisiä ratkaisuja voidaan käyttää apuna myös silloin kun muu käytettävissä oleva oppimateriaali ei tähän tarkoitukseen riitä. Tällainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi tukiopetuksen osalta. Tietotekniset ratkaisut voivat auttaa tuomaan opetukseen myös yksilöllisyyttä sekä vaihtelua. Tietoteknisiä ratkaisuja voidaan käyttää hyödyksi sekä yksilöllisessä työskentelyssä, pienryhmätyöskentelyssä, suurryhmätyöskentelyssä, tietokonelaboratoriossa sekä ryhmäkeskusteluissa. Jos haluat tietää lisää tietokoneavusteisesta opetuksesta sekä oppimisesta, jatka sivujemme lukemista. Näille sivuille on koottu runsas tietopaketti erilaisten ohjelmien ja ohjelmistojen käyttömahdollisuuksista opetuksessa.

Ionstream Sponsori

nettikasinot 247