Vinkkejä tietokoneavusteiseen opetukseen

Tälle sivulle on koottu vinkkejä, joiden avulla tietokoneita sekä erilaisia ohjelmistoja voidaan hyödyntää opetuksessa. Informaatiotulvan keskellä, joka on ominaista nykyaikaiselle yhteiskunnallemme, on hyvä ottaa kaikki mahdolliset keinot talteen, jotta tämä tulva saadaan otettua haltuun edes jollakin tasolla. Tietotekniikkaa voidaan käyttää opetuksen tukena ehkä huomattavasti moninaisimmilla tavoilla kuin ihan heti tulisit ajateelleeksikaan. Jos haluat saada vinkkejä tällaista opetusta silmällä pitäen, jatka lukemista eteenpäin.

Vinkkejä opettajille

– Käytä erilaisia laadukkaita ohjelmistoja oman opetuksesi eriyttämiseen. Monesti tuntuu siltä, että suurten tasoerojen luokissa edistyneimmät ja lahjakkaimmat oppilaat ovat vaarassa tylsistyä oppitunneilla ja toisaalta heikoimmat oppilaat ovat vaarassa syrjätyä, koska opettajalla ei tahdo olla riittävästi aikaa riittävän laadukkaan tukiopetuksen järjestämiseen. Opettajan resurssit tuntuvat valitettavasti olevan monesti riittämättömät tuntien riittävään eriyttämiseen, mutta juuri tässä erilaiset laadukkaat ohjelmat ja ohjelmistot voivat auttaa sinua. Käytä soveltuvia ohjelmia edistyneempien oppilaiden lisämateriaalina ja heikoimpien oppilaiden tukiopetuksen tukena. Ohjelma ei voi korvata ihmistä, mutta se voi auttaa silloin, kun opettaja ei mitenkään ehdi revetä joka paikkaan. Tutustu erilaisiin tarjolla oleviin ohjelmiin ja ohjelmistoihin. Mieti missä aineissa voisit käyttää ohjelmia ja ohjelmistoja apuna ja millaisia tarpeita juuri sinun oppilaillasi on. Laadukkaita ohjelmistoja on saatavana esimerkiksi matematiikan ja kielten opiskeluun.

– Ohjelmistojen avulla on mahdollista opiskella myös omatoimisesti, mikä on erityisen hyvä asia, koska näin voidaan tukea myös oppilaan kotona opiskelua.

– Mielekkäät ohjelmat ja ohjelmistot voivat tuoda perinteiseen koulutyöhön vaihtelua sekä uudenlaista mielekkyyttä. Kun oppiminen on hauskaa, jäävät opiskeltavat kokonaisuudet yleensä paremmin mieleen kuin silloin jos oppiminen on ”pakkopullaa”. Leikin varjolla oppiminen on lapsista erityisen mielekästä, minkä vuoksi usein erilaiset laadukkaat oppimispelit tarjoavat yllättävän hyviä oppimistuloksia.

– Käytä tietoteknisiä ratkaisuja informaatiotulvan haltuunottoon. Informaatiotulvan edessä uudeksi haasteeksi on muodostunut se, että oppilaiden tulee oppia suodattamaan tästä tiedosta tarpeellinen ja merkityksellinen tieto sekä suhtautumaan kaikkeen tietoon kriittisesti, ja erilaiset tietotekniset ratkaisut voivat auttaa heitä tämän haasteen edessä.

– Käytä erilaisia ohjelmia ja ohjelmistoja opetuksen tukena. Tähän on olemassa monenlaisia tapoja sekä monenlaisia tilanteita, joissa ohjelmista ja ohjelmistoista voi olla korvaamatonta apua opetuksen järjestämisessä.

– Käytä erilaisia ohjelmia ja ohjelmistoja opetuksessa pyrkiessäsi esimerkiksi havainnollistamaan opetusta.

– Käytä erilaisia ohjelmia ja ohjelmistoja opetuksessa pyrkiessäsi lisäämään projektityöskentelymahdollisuuksia.

– Jos sinusta tuntuu siltä, että muu käytettävissä oleva oppimateriaali ei riitä tarvitsemaasi tarkoitukseen, voit saada lisämateriaalia tietoteknisten ratkaisujen avulla. Esimerkiksi tukiopetuksessa saattaa tulla vastaan tällainen tilanne.

– Tietotekniset ratkaisut voivat auttaa tuomaan opetukseen uudenlaista yksilöllisyyttä sekä vaihtelua.

– Muistathan, että erilaisia ohjelmistoja voidaan käyttää hyödyksi sekä yksilöllisessä työskentelyssä, pienryhmätyöskentelyssä, suurryhmätyöskentelyssä, tietokonelaboratoriossa että ryhmäkeskusteluissa.

– Käytä riittävästi aikaa käyttämiesi ohjelmien ja ohjelmistojen valitsemiseen – valitse ainoastaan ehdottoman laadukkaita ohjelmia ja ohjelmistoja, joista uskot oppilaidesi aidosti hyötyvän. Ohjelmia ja ohjelmistoja ei pitäisikään koskaan käyttää vain niiden itsensä vuoksi vaan nimenomaan oppilaiden tarpeiden pohjalta.

– Muistathan, että ohjelmia ja ohjelmistoja voidaan käyttää opettajan työvälineenä, oppimisprosessin ohjaajana tai oppimateriaalien välittäjänä. Joissakin tilanteissa ohjelma tai ohjelmisto myö rekisteröi oppilaan suoritukset, minkä ansiosta opettajan on helppo seurata hänen edistymistään.

– Muistathan, että ohjelmien ja ohjelmistojen tarkoitus ei ole opettajan korvaaminen vaan hänen työnsä helpottaminen ja täydentäminen.

– Mieti myös miten voisit parantaa omia valmiuksiasi käyttää ohjelmia ja ohjelmistoja opetuksen tukena. Pohdi millaisia asenteita sinulla on opetuksessa käytettäviä tietoteknisiä ratkaisuja kohtaan ja millaiset ovat tietotekniset taitosi. Mieti myös voisiko näitä asenteitasi ja taitojasi tarvittaessa kohentaa?