Millaisissa tilanteissa erilaisista ohjelmista voi olla hyötyä opetuksessa

Opetusala on murroksessa ja aivan uudenlaisten haasteiden edessä – tässä tilanteessa myös erilaisten opetusohjelmien käytön tarjoamat mahdollisuudet on alettu havaita opetusalalla yhä paremmin. Tällaisia opetuskäyttöön suunniteltuja ohjelmia voidaan käyttää apuna esimerkiksi opetuksen eriyttämiseen. Nykyisin tasoerot oppilaiden välillä ovat niin kovin suuret, että edistyneimmät ja lahjakkaimmat oppilaat ovat vaarassa tylsistyä oppitunneilla ja toisaalta heikoimmat oppilaat ovat vaarassa syrjätyä, koska opettajalla ei tahdo olla riittävästi aikaa riittävän laadukkaan tukiopetuksen järjestämiseen. Opettajan resurssit tuntuvat olevan monesti riittämättömät tuntien riittävään eriyttämiseen – tässä erilaiset ohjelmat voivat tulla apuun ja edistyneemmät oppilaat saavat ohjelmistojen avulla lisätehtäviä ja heikommat oppilaat mahdollisuuden harjoitella lisää.

Oppiaineet

Millaisissa aineissa ohjelmistoista sitten voi olla apua? Ohjelmistot soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi matematiikan ja kielten opiskeluun ja niiden avulla on mahdollista opiskella myös omatoimisesti, mikä on erityisen hyvä asia, koska näin voidaan tukea myös oppilaan kotona opiskelua. Nykyisin on tarjolla monenlaisia ja monien eri aineiden harjoitteluun soveltuvia ohjelmistoja. Erilaisten laadukkaiden ohjelmistojen kautta oppiminen voi tuntua oppilaista myös mielekkäämmältä kuin perinteinen kirjan ja kynän kanssa työskentely – ainakin se tuo vaihtelua tavalliseen koulutyöskentelyyn.

Eriäviä mielipiteitä

Osa opettajista ja vanhemmista tuntuu vastustavan tietoteknisten ratkaisujen käyttämistä opetustarkoituksessa ja toisinaan kuulee puhuttavan siitä, ettei ohjelmistoja haluta juurikaan opetuksessa käyttää, koska halutaan näin rajoittaa lasten ja nuorten ruutuaikaa. Ohjelmat ja ohjelmistot ovat kuitenkin kiinteä osa nykyaikaa eikä niitä pitäisi täysin poissulkea myöskään opetuskäytöstä, vaan niitä pitäisi käyttää joko opetuksen tukena tai pienenä osana opetusta. Tästä huolimatta on toki tärkeää huolehtia siitä, etteivät lapset ja nuoret vietä liikaa aikaa ruutua tuijottaen, mutta liiallisuuksiin ei tässäkään rajoittamisessa pidä mennä, koska tällöin voi jäädä hyödyntämättä monia tietotekniikan tarjoamia nykyaikaisia apukeinoja opettamiseen ja oppimiseen – ruutuajan rajoittamiseen tuleekin kiinnittää huomiota myös vapaa-ajalla ja varmistaa, että lapset ulkoilevat ja liikkuvat vapaa-aikanaan riittävästi.

Ohjelmat auttavat sekä oppilaita että opettajia

Erilaisten laadukkaiden opetusohjelmien käyttämisestä voi olla hyötyä sekä opettajalle että oppilaalle – on alettu jopa puhua tietokoneavusteisesta opetuksesta sekä tietokoneavusteisista oppitunneista. Ei ole kuitenkaan samantekevää millaisia ohjelmistoja opetuskäyttöön valitsee – tarjonta on laajaa ja vaatii hieman kokemusta sekä ohjelmien tuntemusta, jotta osaa valita tästä valtaisasta joukosta juuri ne oikeat ohjelmat, joista omat oppilaat hyötyisivät kaikista eniten.

Nykyajan yhteiskuntaa ja sen tarjoamaa tiedon määrää kuvaa hyvin käsite ”informaatiotulva”. Tämän vuoksi tulee tämä tiedon tulva jollakin lailla ottaa haltuun myös opetuksessa. Nykyajan opettajat ovatkin aivan uudenlaisten haasteiden edessä ja voidaankin sanoa, että myös opetus on kovin haasteellista siitä huolimatta, että nykyaikana on saatavilla enemmän erilaisia apuvälineitä kuin koskaan aikaisemmin. Informaatiotulvan edessä uudeksi haasteeksi on muodostunut se, että oppilaiden tulee oppia suodattamaan tästä tiedosta tarpeellinen ja merkityksellinen tieto sekä suhtautumaan kaikkeen tietoon kriittisesti.

Tietoteknisiä ratkaisuja sekä -koneita voidaan käyttää opetuksen tukena esimerkiksi havainnollistamaan opetusta sekä lisäämään projektityöskentelymahdollisuuksia. Erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja voidaan käyttää apuna myös silloin kun muu käytettävissä oleva oppimateriaali ei tähän tarkoitukseen riitä – kuten esimerkiksi tukiopetuksessa. Tietotekniset ratkaisut voivat osaltaan auttaa tuomaan opetukseen myös yksilöllisyyttä sekä vaihtelua – niitä voidaan käyttää hyödyksi sekä yksilöllisessä työskentelyssä, pienryhmätyöskentelyssä, suurryhmätyöskentelyssä, tietokonelaboratoriossa sekä ryhmäkeskusteluissa. Kerromme lisää tietokoneavusteisen opetuksen moninaisista mahdollisuuksista seuraavalla sivulla. Jos siis haluat kuulla vinkkejä tietokoneavusteiseen opetukseen liittyen, jatka lukemista. Toivomme, että vinkeistämme on hyötyä nykyajan informaatiotäyteisen tiedon haltuunotossa sekä uudenlaisten opetusmenetelmien ja –käytäntöjen luomisessa.